top of page

  Wat is Shungite

 

Shungite is één van de oudst gevormde mineralen op aarde met een bijzondere samenstelling zoals het nergens anders in voorkomt. 

Het wordt gewonnen in Karelia, Rusland in de regio van Lake Onega waar het voor het eerst ontgonnen werd bij een bron met de naam Shunga. Dit mineraal is biljoenen jaren geleden gevormd en van oudsher waren de lokale bewoners op de hoogte van shungite’s mysterieuze "grote macht" al wisten ze toen nog niet hoe het werkte. Het genas vele ziekten en zuiverde het water in het gebied. Toen fullerenen, een speciale moleculaire formatie met het C60 molecuul enkele decennia geleden in shungite werd ontdekt, werd het de sensatie van de 20e eeuw genoemd.

 

 

 

Wat maakt Shungite zo speciaal?

 

Het gaat allemaal om de unieke structuur, een bolvormig hol molecuul bestaande uit 60 koolstofatomen(C60). in deze ruimte draaien de atomen 20 miljard x per seconde rond. Deze spin is niet te stoppen. Hierdoor ontstaan torsievelden en scalaire golven. Het gaat voorbij de natuurwetten en hiermee komen we in de kwantumfysica terecht.

Zoals we weten, is koolstof de basis van het leven. Moderne wetenschappers beschouwen de opkomst van het leven op onze planeet als een complex proces van evolutie van koolstofverbindingen. Ze geloven dat deze verbindingen kunnen dienen als drager van het leven in elk deel van het universum.  De ontdekking van fullerenen, een nieuwe vorm van koolstof was een echte doorbraak in de nanotechnologie. Deze wetenschappers ontvingen 1996 de Nobelprijs voor scheikunde. Momenteel zijn veel fabrikanten, politici en wetenschappers geïnteresseerd in dit veelbelovende materiaal voor de oplossing van vele complexe milieuproblemen in de moderne wereld. 

 

 Waarom is Shungite met zijn fullerenen zo nuttig in het ontstoren van kunstmatige elektromagnetische velden?

 

Alles in de natuur, onze lichaamscellen, DNA enz hebben een rechtsdraaiende energetische beweging. Deze richting is leven gevend en ondersteunend. 

Alles wat elektronisch aangedreven wordt zoals al onze apparatuur en mobiele telefonie, wifi etc wordt linksom aangedreven. 

Deze beweging gaat in tegen het natuurlijke ritme en zo kan er een verstoring optreden in de normale lichaamsprocessen. Ons bio-energetisch systeem raakt uit balans. Dit wordt een spininversie genoemd en kan allerlei klachten veroorzaken.

Door de enorme snelle rechtsdraaiende rotatie van C60 moleculen wordt de linkse spin opgeheven en weer rechtsdraaiend gemaakt. Door de microcortex in de holle moleculen is dit een onophoudelijke beweging. Hierdoor kan Shungite ook niet volraken en vervuilen zoals dat wel met andere kristallen mogelijk is zoals bijvoorbeeld toermalijn.

Het hoeft nooit gereinigd, opgeladen of vervangen te worden.

 

Er zijn nog meer kwaliteiten aan de fullerenen in Shungite toe te kennen.

Vanwege de structuur absorbeert allerlei toxische stoffen zoals zware metalen, pesticiden, herbiciden enz.  Het verdwijnt en is ook niet meer terug te vinden. Buiten dat is het ook zo dat wanneer fullerenen in ons lichaam komen, ze zich gedragen als de krachtigste en meest langwerkende antioxidanten om vrije radicalen te bestrijden. Zelfs 170 x sterker dan Vitamine C en gaan door de brein barriere heen.

 

 

 

                                                                   Shungite is:

-Een natuurlijke antioxidant die de menselijke immuniteit met betrekking tot vele ernstige ziekten kan verhogen en de ontwikkeling  van vele allergische ziekten kan onderdrukken

-een absorptiemiddel, zuivert lucht en water van veel organische en anorganische verbindingen en van overmaat aan vrije radicalen; 

-een katalysator, die zorgt voor de afbraak van geabsorbeerde organische stoffen 

 een drager van een breed scala aan micro-elementen en biologisch actieve stoffen, intensivering van biologische processen in de lichamen van mensen en dieren; •

-een materiaal dat actief reageert met elektromagnetische velden van verschillende aard (antropogeen hoogfrequent, solar,  geopathogeen, bioveld) en hun negatieve impact neutraliseert. 

-het bezit: • absorptieve activiteit, het vermogen om stoffen uit de omgeving te absorberen; • bacteriedodende werking; •  het vermogen om verbinding te maken met elke stof; • ontstekingsremmende en antihistaminische effecten; 

 

 

Er zijn 2 soorten Shungite:

 

Type 2 shungite  welke ongepolijst zwart poeder afgeeft 

 

Type 1 oftewel edel shungite

 

Elite shungite, ook wel Edel of Silver shungite genoemd, is verschillend van het ‘standaard’ shungite: 

- bevat veel meer fullerenen en koolstof (98%) 

- normaal shungite bevat C60 fullereen (0,5-1% en elite shungite C70 (90-98%) 

- C60 molecule: 20 hexagons en 12 pentagons 

- C70 molecule: 25 hexagons en 12 pentagons 

- geeft geen of weinig kool-stof af 

- gemiddeld 10 maal sterker of anders gezegd: 10x minder volume nodig dan 'gewoon' shungite 

- kristal structuur 

  • niet te bewerken 

 beperkte hoeveelheid beschikbaar ong. 1% van het Shungite gebied bestaat    uit dit edel shungite en het is daarom veel kostbaarder.

 

Type 2 shungite wordt vooral voor het fysieke aangelegenheden gebruikt en  neutralisatie van EMF velden.

 

Voor meer informatie, toepassingen en wetenschappelijk onderzoek raad ik u aan dit boekje te lezen: Shungite Protection, healing en Detoxification van Regina Martino

 

 

                                                 Shungite en Orgonite, een perfecte match!

 

Alles waar shungite aan toegevoegd wordt zal versterken, zo ook aan orgonite.     

Orgonite is afgeleid van het woord Orgon, wat levensenergie betekent. Deze energie bezit ieder mens, plant of dier. Het is in de atmosfeer aanwezig en zelfs in vaste objecten waar te nemen. Het komt dus zowel in vrije als in vaste vorm voor en is overal in en om ons heen. We kunnen deze energie onderscheiden in positieve en negatieve frequenties.

In de natuur is er veel orgon aanwezig, deze energie bevat vele negatieve ionen.  Dit heeft een heilzame werking op de mens. In stedelijke gebieden overheerst tegenwoordig de negatieve orgon, waar de positieve ionen de overhand hebben en welke zuurstof wegnemen.  De natuurlijke frequentie van ons lichaam wordt hierdoor verstoord.

In een orgonite worden continue negatieve ionen gecreëerd en afgegeven aan de omgeving. 

Aan alle orgonite producten wordt shungite toegevoegd, zowel aan de sieraden, pocketstones etc. alswel aan de piramides en andere producten voor in huis.

 

 

 

Shungite is op vele manieren toepasbaar, 

Een paar brokjes in de waterkan structureert het water opnieuw, geeft anti-oxidanten af en detoxt het lichaam.

Let wel op dat u het echte shungite aanschaft. Er zijn gesteenten die er qua uiterlijk op lijken maar het niet zijn. 

Zelf testen kan met een multimeter. Shungite is een supergeleider en de spanning zal met de multimeter op 0.00  moeten uitkomen en 0.00 moeten blijven, dan weet u dat u het ware gesteente in bezit heeft. 

Zelf bestellen we het rechtstreek vanuit Rusland met certificatie , maar in Nederland zijn er ook internet winkels te vinden waar er goede shungite verkocht wordt.

bottom of page