top of page

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ontstaan van Orgonite

 

Wilhelm Reich, geboren in 1897 in de Donaumonarchie was een natuurkundige, psychoanalyticus en bioloog.

Hij ontdekte dat alles wat er bestaat, zowel atmosferisch,als alles met een vaste vorm, zoals mensen, planten, dieren, maar ook steen, hout en metalen, op kwantumniveau( het allerkleinste niveau) volop in beweging is en te onderscheiden is in moleculen, atomen, electronen, protonen en neuronen. Deze hele kleine deeltjes zijn elektrisch geladen en continu in beweging.

Deze levensgevende energie noemde hij ‘Orgon’, bestaande uit Dor (deadly orgon) en Por(positive orgon). Het stroomt in en uit en doorheen alles wat is. Uit onderzoek bleek dat de positieve orgon een heilzame werking had op mens en dier, zowel fysiek als psychisch. Dr. Reich ontwikkelde de Orgonaccumulators. Dit zijn kasten om de orgon aan te trekken, te bundelen en vast te houden en waar men voor therapeutische sessies in plaats kon nemen. Er werden opzienbarende resultaten mee geboekt.

Deze accumulators werden gebouwd door lagen van organisch materiaal zoals katoen en wol af te wisselen met lagen van anorganisch materiaal zoals metaal.

Organische materialen trekken de orgon aan en absorberen het en de anorganische trekken ook orgon aan maar reflecteren dit en laten het onmiddellijk weer los naar buiten toe. Zo wordt de energie weer neutraal. Dit alles gebeurt op een voor het oog niet waarneembare snelheid.

 

Wilhelm Reich was zijn tijd ver vooruit en werd een controversieel figuur. Inmiddels woonachtig in de Verenigde Staten kreeg hij een gerechtelijk bevel van de FDA tegen de verkoop van de accumulators tussen de staten. Dit bevel negeerde hij en werd veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf en totale vernietiging van al zijn publicaties. Enkele dagen voor zijn vrijlating stierf hij in de gevangenis aan een hartaandoening.

Omdat hij voorzien had dat de wereld nog niet klaar was voor zijn werk had hij opdracht gegeven, dat pas 50 jaar na zijn dood ongepubliceerd werk geopenbaard mocht worden en dit is in het jaar 2007 gebeurd.

 

Ondertussen was er in de jaren zestig nog een andere wetenschapper bezig met het onderzoeken van de orgonmaterie. De Russische Dr. Nikolai Koryev (1908-1983). Zijn onderzoek toonde het wetenschappelijke bewijs voor de onzichtbare krachtvelden waar Dr. Reich zich mee bezig hield. Tot de jaren ’90 is dit onderzoek geheim gebleven voor het grote publiek.

 

In 1986 is er een onderzoek gepubliceerd in Duitsland (Marburg) dat door het plaatsnemen in een Orgonaccumulator constante positieve, psychische en fysiologische resultaten waargenomen zijn en dat het effect waar Dr. Reich over sprak werkelijk bestaat.

 

                                     

energie, orgonite
energie fijnstoffelijk orgonite

Hoe zijn de orgoniet blokjes tot stand gekomen?

In het jaar 2000 heeft het echtpaar Don en Carrol Croft deze techniek verfijnt en geoptimaliseerd. Door het mengen van kunsthars (organisch) met kleine stukjes metaal (anorganisch) en hier een kwartskristal aan toe te voegen kunnen er heilzame orgon aantrekkende producten gemaakt worden.

Door de toevoeging van het kristal wordt de negatieve Dor omgezet in positieve Dor. En zo is er een constante uitwisseling van energie waar neutraliserende en positief afgevende frequenties bewerkstelligd worden, zelfreinigend is oneindig doorwerkt.

Door middel van de Kirlian fotografie is de orgonenergie waar te nemen

bottom of page